Šibiba cvjeta a čuva je kamilica. Snimljeno 7.6.2012.