sibiba_dropstop_b_800 Boce Šibiba ulja, već drugu godinu zaredom,  opremljene su sa posebnim, patentiranim DOP (drop-stop) čepom koji omogućava precizno doziranje ulja, spriječava kapljanje i omogućava duže čuvanje ulja.