IMG_3337m Danas su stigli i službeni rezultati kemijske analize Šibiba ulja. Šibiba Classic, brana 10.10.2009 SMK (slobodne masne kiseline)=0,16% a peroksidni broj=1,13. Šibiba Pini brana od 16-24.10.2009, SMK=0,16, peroksidni broj 1,25.

Kemijska analiza je samo potvrdila prva organoleptička testiranja, ulje je iznimne kvalitete. Sada čekamo prve rezultate panela…